Hungarian phrases #181-200 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
181
Draw a grid around pixels or small tiles.
Egy rács körüli képpontok vagy kis csempék rajzolása.
info
182
Draw an arbitrary shape controlled by points with tangents.
Rajzolj egy tetszőleges alakzatot, melyet pontok irányítanak érintővel.
info
183
Draw circles or ellipses.
Körök vagy ellipszisek rajzolása.
info
184
Draw grid around large tiles.
Rajzolja körbe a rácsot nagy csempékkel.
info
185
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
A vonal rajzolása vagy vonalláncok. Egy vonalszakasz középső vezérlőfogópont húzásával el kell osztani.
info
186
Draw shape
info
187
Drawing tool toolbar
Rajzolás eszköz eszköztár
info
188
Duplicate layer
Réteg klónozása
info
189
Duplicate object
info
190
E&xit
&Kilépés
info
191
Editing
Szerkesztés
info
192
Effe&ct
Effekt
info
193
Ellipse
Ellipszis
info
194
Emphasize active layer
Az aktív réteg hangsúlyozása
info
195
End sub-path
info
196
Execution
Végrehajtás
info
197
Export layer...
Réteg exportálása...
info
198
Favorite formats:
Kedvenc formátumok:
info
199
File Browser
Fájlböngésző
info
200
File associations...
Fájltársítások...
info
Select background
What about ICL files?