Norwegian (Bokmål) phrases #321-340 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
321
Other files
Andre filer
info
322
Outline
Disposisjon
info
323
Outline...
Omriss...
info
324
PNG Image
PNG bilde
info
325
PNG image files
PNG bilde filer
info
326
Paint.net Image
Paint.net-bilde
info
327
Paint.net image files
Paint.net-bildefiler
info
328
Panels
Paneler
info
329
Path to a html help topic that will be displayed if user clicks on a Help button. If this field is left blank, the Help button will be hidden.
Sti til et HTML hjelpeemne som vil vises hvis brukeren klikker på en Hjelp-knappen. Hvis dette feltet er tomt, vil Hjelp-knappen være skjult.
info
330
Pattern fill
Mønsterfyll
info
331
Personalize
info
332
Photoshop Image
Photoshop-bilde
info
333
Photoshop image files
Photoshop bildefiler
info
334
Pixel is either fully covered or not covered at all, resulting in jagged edges.
Pikselene er enten er fullstendig dekket eller ikke er dekket i det hele tatt, noe som resulterer i rufsete kanter.
info
335
Pixels may be partially covered resulting in smooth edges (antialiasing).
Delvis dekkede piksler kan resultere i jevne kanter (antialiasing).
info
336
Place handles
info
337
Plug-ins
Programtillegg
info
338
Polygon
Trekant
info
339
Preview
Forhåndsvis
info
340
Preview:
Forhåndsvis:
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...