Norwegian (Bokmål) phrases #301-320 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
301
No fill
info
302
No outline
info
303
No smoothing
Ikke oppmykning
info
304
Normal|Multiply|Screen|Add|Subtract|Average|Difference|Minimum (darken)|Maximum (lighten)|Overlay|Replace hue|Replace saturation|Replace brightness|Replace color|Silhouette
Normal|Flere|Skjerm|Legg til|Substrakt|Gjennomsnittlig|Differanse|Minimum (mørk)|Maksimum (lys)|Overlag|Overskriv hud|Overskriv struktur|Overskriv lys|Overskrv farge|Siluett
info
305
Note: handle coordinates will be sent to the tool exactly as entered, regardless of current coordinate mode. In case of invalid values, the results can be unexpected.
info
306
Number of places behind the decimal point. Increase this value for higher precision color accuracy or when range is low.
Antall plasser bak desimaltegn. Øk denne verdien for høyere fargepresisjons nøyaktighet eller når utvalget er lavt.
info
307
OK
OK
info
308
Objects
info
309
One window per document
Et vindu per dokument
info
310
Online
Resurser
info
311
Only show strings containning the entered character sequence.
Bare vis fraser som inneholder de innskrevne tegnene i filterboksen.
info
312
Opacity:
Ugjennomsiktighet:
info
313
Open
Åpne
info
314
Open an existing file.
Åpne en eksisterende fil.
info
315
Open an internet page, where you can ask questions related to this program.
Åpne applikasjonens hjemmeside, hvor du kan spørre om spørsmål relatert til denne applikasjonen.
info
316
Open images as:
Åpne bildet som:
info
317
Operation
Operasjon
info
318
Operation performed when file is double-clicked.
info
319
Operation succeeded.
Operasjon fullført.
info
320
Original string:
Original frase:
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...