Norwegian (Bokmål) phrases #441-460 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
441
Solid outline
info
442
Sphere gradient
info
443
Square caps
Kvadratiske punkt
info
444
Start &page:
Start &side:
info
445
Start adding new points to the path from here.
info
446
Start new sub-path
info
447
Static
Statistikk
info
448
Stop adding vertices to the current path by mouse clicking.
info
449
Stroke
info
450
Structure - Tree
Struktur - Tre
info
451
Support further development of this application by a donation.
Støtt vidre utvikling av denne applikasjonen ved å gi en gave.
info
452
Switch to this zoom factor.
Skift til denne forstørrelses faktoren.
info
453
Syntax
info
454
Tagged library
Stikkordbibliotek
info
455
Test
Test
info
456
Text
Tekst
info
457
Text - Editor
Tekstbehandler
info
458
Text in the caption of the window displayed during execution.
Teksten i bildeteksten i vinduet vises under kjøring.
info
459
The OK button closes this dialog accepting changes made
OK knappen lukker vinduet og lagrer endringene
info
460
The active tool will be synchronized with other views in the same group.
Det aktive verktøyet vil bli synkronisert med andre visninger i samme gruppe.
info
Vista & Win 7 icons
Select background