Norwegian (Bokmål) phrases #241-260 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
241
Increase image magnification by one step.
Forstørr bildet et hakk.
info
242
Increase outline width
Forminsk ytre bredde
info
243
Increase width of shape outline by 1 pixel or by 5 pixels if CTRL key is down.
Øk bredden på form omrisset med 1 piksel eller 5 piksler hvis CTRL er nede.
info
244
Indicates the currently used value for outline width.
Indikerer ytre bredde verdi.
info
245
Indicates the initial status of the panel. If enabled, the panel is not visible.
info
246
Integral coordinates
Uvilkårelige kordinater
info
247
Internal layouts
Intern stil
info
248
Internal view type
Intern visningstype
info
249
Internal view type.
Intern visningsstil
info
250
Item
Element
info
251
Items
Elementer
info
252
JPEG Image
JPEG-bilde
info
253
JPEG image files
JPEG-bildefiler
info
254
JPEG2000 Image
JPEG2000-bilde
info
255
JPEG2000 Image (codestream)
JPEG2000-bilde (kodestrøm)
info
256
JPEG2000 codestream files
JPEG2000-kodestrømfiler
info
257
JPEG2000 image files
JPEG2000-bildefiler
info
258
JavaScript
info
259
JavaScript that will be executed. Refer to the manual (http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript) to learn about scripting.
JavaScript vil bli brukt ved kjøring. Refererer til manualen <a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript">For å lære om scripting.</a>
info
260
Language
Språk
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons