Turkish phrases #101-120 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
101
Color picker value range:
Renk seçici değer aralığı:
info
102
Color picker window
Renk seçici penceresi
info
103
Colors
Renkler
info
104
Colors displayed in the color button's popup palette (beside the stadard ones).
Renk düğmesinin açılır paletinde görüntülenen renkler (standartların yanında).
info
105
Command line
Komut istemi
info
106
Commands
Komutlar
info
107
Condition:
info
108
Configuration
Yapılandırma
info
109
Configuration root
Yapılandırma kökü
info
110
Configure Application Options
Uygulama Seçeneklerini Yapılandır
info
111
Configure Operation
İşlemi Yapılandırma
info
112
Configure Panel
info
113
Configure application settings.
Uygulama ayarlarını yapılandır.
info
114
Configure current window layout, menu, and toolbar.
info
115
Configure panel
info
116
Conte&xt help
İçerik yardımı
info
117
Context menu commands
info
118
Controls how are images in standard formats like .jpg or .png opened.
Görüntülerin, .jpg veya .png gibi standart biçimlerde nasıl açıldığını kontrol eder.
info
119
Controls what information is displayed in window caption.
Pencere başlığında hangi bilgilerin görüntülendiğini denetler.
info
120
Convert to Shape
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...