Turkish phrases #161-180 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
161
Diamond gradient
info
162
Disable &automatic updates
Otomatik güncellemeleri devre dışı bırak
info
163
Disable the outline on the drawn shape.
info
164
Display hints relevant to application current state.
Uygulama mevcut durumuyla ilgili ipuçlarını görüntüler.
info
165
Display program information, version number and copyright.
Program bilgilerini, sürüm numarasını ve telif hakkını görüntüleyin.
info
166
Displays the basic information about the application and its usage.
Uygulama ve kullanımı ile ilgili temel bilgileri görüntüler.
info
167
Displays the current zoom factor. Click to quickly switch to predefined values or to your own zoom factor.
Geçerli yakınlaştırma faktörünü görüntüler. Önceden tanımlanmış değerlere veya kendi yakınlaştırma faktörüne hızlıca geçmek için tıklayın.
info
168
Displays the help index page.
Yardım dizini sayfasını görüntüler.
info
169
Do not fill the interior of the drawn shape.
info
170
Document - Best Layout
Belge - En İyi Düzen
info
171
Document - Extract Document Part
Belge - Belge Kısmını Çıkar
info
172
Document - Open in new window
Belge - Yeni pencerede aç
info
173
Document - Save
Belge - Kaydet
info
174
Document - Set File Format
info
175
Document part sync ID:
info
176
Document type:
info
177
Donate...
Bağışla...
info
178
Down
Aşağı
info
179
Download
İndir
info
180
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Belirtilen noktalardan geçen bir eğri çizin. Denetim tutamacını bir çizgi parçasının ortasında sürükleyerek yeni bir nokta ekleyin.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...