Bosnian phrases #121-140 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
121
Coordinates of shapes' control points are limited to integral values.
Koordinate kontrolnih tačaka oblika (geometrijskih tijela) su ograničene na integralne (cijele) vrijednosti.
info
122
Coordinates of shapes' control points can have any real values.
Koordinate kontrolnih tačaka oblika (geometrijskih tijela) mogu imati bilo koje realne vrijednosti.
info
123
Copy as SVG path
Kopiraj kao SVG putanju
info
124
Copy the selection and put it on the Clipboard.
Kopiraj selekciju i pošalji je u međuspremnik (klipbord).
info
125
Copy the shape to clipboard as text in the SVG path element format.
Kopiraj oblik u međuspremnik (klipbord) kao tekst u formatu elemenata SVG putanje.
info
126
Copyright © 2007-2013
Autorska prava © 2007.-2013.
info
127
Create
Kreiraj
info
128
Create a new document.
Kreiraj novi dokument.
info
129
Create a new empty vector image of given size.
Kreiraj novu praznu vektorsku sliku određenih dimenzija.
info
130
Create animation
Kreiraj animaciju
info
131
Create animation from the current image or filmstrip.
Kreiraj animaciju iz trenutne slike ili filmske trake.
info
132
Create image
Kreiraj sliku
info
133
Create new document from a template.
Kreiraj novi dokument iz predloška.
info
134
Create new layout|Duplicate layout|Delete layout|Move up|Move down|
Kreiraj novi raspored|Dupliraj raspored|Izbriši raspored|Pomjeri gore|Pomjeri dolje|
info
135
Create new raster layer and place it on top of the other layers.
Kreiraj novi raster sloj i smjesti ga iznad ostalih slojeva.
info
136
Create new toolbar|Duplicate toolbar|Delete toolbar|Move up|Move down|
Kreiraj novu alatnu traku|Dupliraj alatnu traku|Izbriši alatnu traku|Pomjeri gore|Pomjeri dolje|
info
137
Create raster layer
Kreiraj raster sloj
info
138
Create vector layer
Kreiraj vektorski sloj
info
139
Create, delete, rename and priorize layouts.
Kreiraj, izbriši, promijeni naziv i prioritet rasporeda.
info
140
Credits
Zahvalnice
info
Select background
What about ICL files?