Bosnian phrases #141-160 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
141
Cu&t
&Isjeci
info
142
Cu&t %s
Isje&ci %s
info
143
Current color
Trenutna boja
info
144
Curve
Kriva linija
info
145
Custom zoom
Posebno zumiranje
info
146
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Podesi prozor glavne aplikacije. Promjene neće imati već otvoreni dokumenti ili prozori.
info
147
Cut the selection and put it on the Clipboard.
Isjeci selekciju i postavi je na međuspremnik (klipbord).
info
148
DPI
TPI
info
149
Dash
Crtice
info
150
Decimal places:
Decimalna mjesta:
info
151
Decrease image magnification by one step.
Smanji uvećavanje slike za jedan korak.
info
152
Decrease outline width
Smanji širinu konture
info
153
Decrease width of shape outline by 1 pixel or by 5 pixels if CTRL key is down.
Smanji širinu rubne linije oblika za 1 piksel ili za 5 piksela ako držite pritisnutu CTRL tipku. 
info
154
Default gamma correction:
Zadana (default) gama korekcija:
info
155
Default operation
Zadana (default) operacija
info
156
Define what should be displayed on a color button popup palette and how should the color picker dialog look like.
Određivanje šta će biti prikazano na prozoru palete uzoraka boja i kako treba izgledati dijalog odabira boja.
info
157
Delete layer(s)
Izbriši sloj(eve)
info
158
Delete object
Izbriši objekat
info
159
Description of the default operation.
Opis zadane operacije.
info
160
Dialog caption:
Naslov dijaloga:
info
Vista & Win 7 icons
Select background