Bosnian phrases #161-180 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
161
Diamond gradient
Dijamantni gradijent
info
162
Disable &automatic updates
Isključi &automatsko ažuriranje
info
163
Disable the outline on the drawn shape.
Onemogući rubnu (vanjsku) liniju nacrtanog oblika.
info
164
Display hints relevant to application current state.
Prikaži savjete vezane za trenutno stanje aplikacije.
info
165
Display program information, version number and copyright.
Prikaži informacije o programu, verziji programa i autorskim pravima.
info
166
Displays the basic information about the application and its usage.
Prikazuje osnovne informacije o aplikaciji i njenoj upotrebi.
info
167
Displays the current zoom factor. Click to quickly switch to predefined values or to your own zoom factor.
Prikazuje trenutni faktor zumiranja. Kliknite za brzo prebacivanje na predefinisane vrijednosti ili na vaš vlastiti zum faktor.
info
168
Displays the help index page.
Prikazuje indeksnu stranicu pomoći.
info
169
Do not fill the interior of the drawn shape.
Nemoj ispunjavati unutrašnjost crtanog oblika. 
info
170
Document - Best Layout
Dokument - Najbolji raspored
info
171
Document - Extract Document Part
Dokument - Izdvoji dio dokumenta
info
172
Document - Open in new window
Dokument - Otvori u novom prozoru
info
173
Document - Save
Dokument - Snimi
info
174
Document - Set File Format
Dokument - Postavi format fajlova
info
175
Document part sync ID:
ID sinhronizacije dijela dokumenta
info
176
Document type:
Vrsta dokumenta:
info
177
Donate...
Doniraj...
info
178
Down
Dolje
info
179
Download
Preuzimanje
info
180
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Crtaj krivu liniju koja prolazi kroz određene tačke. Dodaj novu tačku povlačenjem kontrolne ručice na sredini segmenta linije.
info
What about ICL files?
I wish there were...