Danish phrases #1041-1060 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1041
Select a mouse gesture here and then use the controls on the right side of the dialog to configure an operation that will be executed when this gesture is drawn in raster editor using right mouse button.
Vælg en musegestus her, og brug kontrollerne i højre side til at tilpasse en handling, der udføre når denne gestus bruges med højre musetast i raster editor.
info
1042
Select a rectangle by dragging with mouse. Hold down SHIFT and/or CTRL to add, remove or negate current selection.
Markér en firkant ved at trække med musen. Hold SKIFT og/eller CTRL nede for at føje til, fjerne eller invertere markeringen.
info
1043
Select a region similar to the clicked pixel. Hold down CTRL and/or SHIFT to combine the new selection with the current one.
Vælg et område magen til den klikkede pixel. Hold CTRL og/eller SKIFT ned for at kombinere den nye markering med den aktuelle.
info
1044
Select a view to use.
Vælg en visning.
info
1045
Select all objects that are currently not selected.
Vælg alle emner som ikke er valgt.
info
1046
Select group of similar pixels near each pixel and blur them.
Vælg gruppe af pixel om hver pixel og slør dem.
info
1047
Select how to handle multiple open documents.
Vælger hvordan flere åbne dokumenter skal håndteres.
info
1048
Select how to merge the current layer with the underlying layers.
Vælg hvordan aktuelt lag flettes med underliggende lag.
info
1049
Select or modify a template.
info
1050
Select the preferred language. English will be used for strings unavailable in the selected language.
Vælg foretrukket sprog. Engelsk bruges til uoversatte strenge.
info
1051
Select to how many frames (columns x rows) to split the image.
info
1052
Selected file formats will be used for newly created documents.
De valgte filformater vil blive anvendt til nyoprettede dokumenter.
info
1053
Selected formats will be used for newly created documents in the given order.
De valgte formater vil blive anvendt til nyoprettede dokumenter i den angivne rækkefølge.
info
1054
Selected view
Valgt visning
info
1055
Selection mask
Markeringsmaske
info
1056
Selection mask ID:
Markeringsmaske ID:
info
1057
Selection sync ID
Markeringssynk ID
info
1058
Selection:
Markering:
info
1059
Send a donation.
Donér...
info
1060
Set levels for black, white, and middle gray colors.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Levels">Online documentation</a>
info
Select background
What about ICL files?