Danish phrases #401-420 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
401
Diagonal small
Diagonalt lille
info
402
Diamond gradient
info
403
Dimensions: %ix%i pixels
Dimensioner: %ix%i pixel
info
404
Disable &automatic updates
Deaktiver automatisk opdatering
info
405
Displace amount
Fortrængningsgrad
info
406
Displace...
Fortræng...
info
407
Display configuration dialog
Vis tilpasningsdialog
info
408
Display configuraton window before the filter is executed.
Vis tilpasningsvinduet før filtret køres.
info
409
Display hints relevant to application current state.
Vis relevante tips til aktuelle programfunktioner.
info
410
Display mode
Visning
info
411
Display program information, version number and copyright.
Vis programinfo, versionsnummer og rettigheder.
info
412
Displayed drawing tools:
Viste tegneværktøjer:
info
413
Displays the basic information about the application and its usage.
De grundlæggende oplysninger om programmet og dets brug.
info
414
Displays the current zoom factor. Click to quickly switch to predefined values or to your own zoom factor.
Viser aktuelt zoomniveau. Klik for at skifte til forudbestemte værdier eller til dit eget niveau.
info
415
Displays the help index page.
Vis hjælpeindeks.
info
416
Dissolve...
Opløs...
info
417
Dithering method used when convering image to paletized format.
Simulering bruges ved konvertering af billede til paletformat.
info
418
Do not fill the interior of the drawn shape.
info
419
Do not use pixel grid.
Anvend ikke pixelgitter.
info
420
Document - Best Layout
Dokument - Bedste layout
info
Select background
I wish there were...