Danish phrases #241-260 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
241
Classified Operations
Klassificerede handlinger
info
242
Click here and then on any control that you want to learn more about.
Klik først her og derefter på det du ønsker at vide mere om.
info
243
Click on an empty region to add a photo to your card.
info
244
Click on the wheel to change hue, click inside the triangle to change brightness and saturation.
Klik på hjulet for at ændre nuance og klik i trekanten for at tilpasse lysstyrke og mætning.
info
245
Click the ... button and select a environment map (panoramatic texture of the surroundings).
Klik på ... knappen og vælg et miljø (omgivelsernes panoramastruktur).
info
246
Click the ... button and select a height map. Pixel's brightness determines its elevation.
Klik på ... knappen og vælg et højdekort. Lystyrken på pixel bestemmer deres opløftning.
info
247
Click to change preview image.
Klik for at ændre visningen.
info
248
Clone with: %s
Klon med: %s
info
249
Close
Luk
info
250
Close the active document.
Luk aktivt dokument
info
251
Clouds texture
Skystruktur
info
252
Collapse
info
253
Color
Farve
info
254
Color button palette
Farveknap palet
info
255
Color channels, depth and compression.
Farvekanaler, dybde og komprimering.
info
256
Color of the dropped shadow. Shadow of semitransparent pixels will be less intense.
Farve på kastet skygge. Skyggen fra semitransparente pixel er mindre intense.
info
257
Color of the filter for greyscale reduction.
Farve på filtret til gråskala.
info
258
Color of the outline.
Kantens farve
info
259
Color picker value range:
Farvevælgers interval:
info
260
Color picker window
Farvevælger vindue
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...