Danish phrases #421-440 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
421
Document - Condition
Domument - Tilstand
info
422
Document - Extract Document Part
Dokument - udtræk del
info
423
Document - Open in current window
Dokument - Åben i aktuelt vindue
info
424
Document - Open in new window
Dokument - Åben i nyt vindue
info
425
Document - Save
Dokument - Gem
info
426
Document - Set File Format
Dokument - Filformat
info
427
Document contains unsaved data.
Dine ændringer er ikke gemt.
info
428
Document operation associated with this command.
Dokumenthandlinger knyttet til denne kommando.
info
429
Document part sync ID:
Dokumentdel synk ID:
info
430
Document type:
Dokumenttype:
info
431
Don't save|Close document discarding changes.
Gem ikke|Luk dokumentet og kassér ændringer.
info
432
Donate...
Donér...
info
433
Dots
Prikker
info
434
Dotted grid
Prikgitter
info
435
Down
Ned
info
436
Down-Left
Ned-venstre
info
437
Down-Right
Ned højre
info
438
Download
Download
info
439
Download batch operations from an online archive and install them.
info
440
Drag the points to specify a perspective transformation. Keep the polygon convex.
Træk punkterne for at angive en perspektiv transformering. Bevar konveks polygon.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...