Danish phrases #961-980 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
961
Value in pixels added to current cavas size. Negative values are allowed.
Værdi i pixel der føjes til aktuelt lærred. Negative værdier tillades ikke.
info
962
Value in pixels determining new size of the canvas.
Værdi i pixel der bestemmer den nye lærredsstørrelse.
info
963
Value:
info
964
Vector Image
Vektorbillede
info
965
Vector Image - Align objects
info
966
Vector Image - Center objects
info
967
Vector Image - Combine Shapes
info
968
Vector Image - Convert to Shape
Vektorbillede - Konverter til form
info
969
Vector Image - Delete Object
Vektorbillede - Slet emne
info
970
Vector Image - Distribute objects
info
971
Vector Image - Duplicate Object
Vektorbillede - Duplikér emne
info
972
Vector Image - Editor
Vektorbillede - Editor
info
973
Vector Image - Move Object
Vektorbillede - Flyt emne
info
974
Vector Image - Split Shape
info
975
Vector Image - Transform object
info
976
Vector layer
Vektorlag
info
977
Vertical
Lodret
info
978
Vertical division:
Lodret:
info
979
Vertical offset:
Lodret forskydning:
info
980
View
Vis
info
What about ICL files?
Select background