Danish phrases #181-200 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
181
Cartesian to polar
Kartesisk til polær
info
182
Center
Centrér
info
183
Center the image in the smallest possible square or rectangle.
Centrer billedet i det mindst mulige kvadrat eller rektangel.
info
184
Centered
Centreret
info
185
Change Canvas Size
Skift lærredsstørrelse
info
186
Change DPI
info
187
Change animation speed...
Tilpas animationshastighed...
info
188
Change aspect ratio by reducing or extending the least important areas of the image.
Skift størrelsesforhold ved at reducere eller udvide de mindst vigtige områder af billedet.
info
189
Change the speed of the animation by multiplying the frame times by given value.
Skift animationshastighed ved at gange rammetider med angivet faktor.
info
190
Checkboard
Skakbræt
info
191
Chips
Chips
info
192
Choose, how to open images in standard formats. Window layout for the selected document type must be installed.
Vælg hvilken åbning af billeder i standardformater. Vindueudsmykningen for den valgte dokumenttype skal være installeret.
info
193
Circle
Cirkel
info
194
Circular border...
Cirkulær kant...
info
195
Classic style
info
196
Classified Operations
Klassificerede handlinger
info
197
Click here and then on any control that you want to learn more about.
Klik først her og derefter på det du ønsker at vide mere om.
info
198
Click on the wheel to change hue, click inside the triangle to change brightness and saturation.
Klik på hjulet for at ændre nuance og klik i trekanten for at tilpasse lysstyrke og mætning.
info
199
Click the ... button and select a height map. Pixel's brightness determines its elevation.
Klik på ... knappen og vælg et højdekort. Lystyrken på pixel bestemmer deres opløftning.
info
200
Clone with: %s
Klon med: %s
info
I wish there were...
Select background