Danish phrases #701-720 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
701
Main toolbar
Hovedværktøjslinie
info
702
Main window
Hovedvindue
info
703
Make a sharp corner by zeroing the tangent.
info
704
Make bright regions of an image shine on their neighborhood.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Glow">More information</a>.
info
705
Make bright regions of an image shine.
Tilføj glans til billedets lyse områder.
info
706
Make given percentage of pixels in the image transparent.
Angiv procentdel af gennemsigtige pixel.
info
707
Make screenshot
Optag screenshot
info
708
Manage File Associations
Administrer filtilknytninger
info
709
Manage Filters Compatible with Adobe® Photoshop® Interface
Administrer Adobe® Photoshop® kompatible filtre.
info
710
Manage Layouts
Administrer layout
info
711
Manage Windows shell associations
Administrer Windows shell forbindelser
info
712
Manage database
Administrer database
info
713
Manually entered part-ID
Manuelt indsat del ID
info
714
Manually set coordinates of the clicked control handle.
Sæt koordinaterne for det klikkede håndtag manuelt.
info
715
Mark all available items or objects as selected.
Sæt alle tilgængelige emner som markeret.
info
716
Mask ID
Maske ID
info
717
Mask ID:
Maske ID:
info
718
Mask from opacity
Maske fra opacitet
info
719
Matches pixels with similar values in red, green, blue and alpha channels.
Matcher pixel med lignende værdier for rød, grøn, blå og alfakanaler.
info
720
Matching files:
Matchende filer:
info
Select background
What about ICL files?