Danish phrases #701-720 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
701
Raster Editor - Image Composition
Rasterbillede - Billedsammensætning
info
702
Raster Editor - Swap Colors
Raster Editor - Ombyt farver
info
703
Raster Editor - Window Rendering
Raster Editor - Vinduesgenerering
info
704
Raster Image
Raster billede
info
705
Raster Image - 2D Editor
Rasterbillede - 2D Editor
info
706
Raster Image - Automatic Contrast
Rasterbillede - Automatisk kontrast
info
707
Raster Image - Bevel
Rasterbillede - Facet
info
708
Raster Image - Blend with Background
Rasterbillede - Bland med baggrund
info
709
Raster Image - Blur
Rasterbillede - Sløring
info
710
Raster Image - Canvas Size
Rasterbillede - Lærredsstørrelse
info
711
Raster Image - Color Adjustments
Rasterbillede - Farvejustering
info
712
Raster Image - Colorize
Rasterbillede - Farvelæg
info
713
Raster Image - Contour gradient
info
714
Raster Image - Convolution
Rasterbillede - Sammenkæd
info
715
Raster Image - Curves
info
716
Raster Image - Drop Shadow
Rasterbillede - Kast skygge
info
717
Raster Image - Fill
Rasterbillede - Udfyld
info
718
Raster Image - Glow
Rasterbillede - Glød
info
719
Raster Image - Grayscale
Rasterbillede - Gråskala
info
720
Raster Image - HLS
Rasterbillede - NLM
info
I wish there were...
Select background