Danish phrases #721-740 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
721
Maximize contrast of each of the red, green, and blue color channels.
Maksimér kontrasten for hver af de røde, grønne og blå farvekanaler.
info
722
Maximum color value. Recommended values are 1 (the native HDR range), 100 (percent range), or 255 (classic 8-bit color).
Maksimal farve værdi. Andbefalet værdier er 1 (det originale HDR område), 100 (procent område), eller 255 (klassisk 8-bit farve).
info
723
Maximum columns
Antal kolonner
info
724
Maximum compression
info
725
Maximum frame
info
726
Maximum number of frames to put in one row (0 = all frames in single row).
Det maksimale antal rammer pr. række (0 = alle rammer på en række).
info
727
Media
Medie
info
728
Menu configuration
Menutilpasning
info
729
Merge layers
Flet lag
info
730
Method
Metode
info
731
Minimal style
info
732
Mirror
Spejlvend
info
733
Mirror the image from left to right.
Spejlvend billedet fra venstre til højre.
info
734
Mirrored N
Spejlet N
info
735
Mode
Tilstand
info
736
Mode:
info
737
Modified
Ændret
info
738
Modified date
Ændringsdato
info
739
Modified on %s
Ændret d. %s
info
740
Modify selection using the "%s" tool. Hold down SHIFT, CTRL or both to add, negate or remove region from selection.
Tilpas markeringen med "%s" værktøjet. Hold enten SHIFT, CTRL eller begge nede, for at øge, formindske eller fjerne områder.
info
What about ICL files?
Select background