Bosnian phrases #301-320 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
301
Defines, where to place the outline.
Definiše gdje se smješta linija okvira.
info
302
Delete batch operation
Izbriši serijsku operaciju
info
303
Delete file
Izbriši fajl
info
304
Delete frame
Izbriši frejm
info
305
Delete layer(s)
Izbriši sloj(eve)
info
306
Density [%]:
Gustina [%]:
info
307
Descriptive name of the window layout.
Opisni naziv rasporeda prozora.
info
308
Determine the darkest and brightest colors in the image and adjust contrast to map them on real black and white.
Odredi najtamnije i najsvjetlije boje slike i podesi kontrast mapiran na stvarnoj crnoj i bijeloj boji.
info
309
Determines the method used to compute the shadow.
Određuje metodu koja se koristi za izračunavanje sjenke.
info
310
Diagonal
Dijagonalno
info
311
Diagonal cross
Dijagonalne križajuće linije
info
312
Diagonal medium
Dijagonalne deblje crte
info
313
Diagonal small
Dijagonalne tanke crte
info
314
Diamond gradient
Dijamantni gradijent
info
315
Dimensions: %ix%i pixels
Dimenzije: %ix%i piksel(a)
info
316
Disable &automatic updates
Isključi &automatsko ažuriranje
info
317
Displace amount
Intenzitet premještanja
info
318
Displace...
Premjesti...
info
319
Display hints relevant to application current state.
Prikaži savjete vezane za trenutno stanje aplikacije.
info
320
Display program information, version number and copyright.
Prikaži informacije o programu, verziji programa i autorskim pravima.
info
I wish there were...
What about ICL files?