Bosnian phrases #321-340 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
321
Displays the basic information about the application and its usage.
Prikazuje osnovne informacije o aplikaciji i njenoj upotrebi.
info
322
Displays the current zoom factor. Click to quickly switch to predefined values or to your own zoom factor.
Prikazuje trenutni faktor zumiranja. Kliknite za brzo prebacivanje na predefinisane vrijednosti ili na vaš vlastiti zum faktor.
info
323
Displays the help index page.
Prikazuje indeksnu stranicu pomoći.
info
324
Dissolve...
Rastvaranje...
info
325
Do not fill the interior of the drawn shape.
Nemoj ispunjavati unutrašnjost crtanog oblika. 
info
326
Do not use pixel grid.
Nemoj koristiti mrežu piksela.
info
327
Document - Best Layout
Dokument - Najbolji raspored
info
328
Document - Condition
Dokument - Uslov
info
329
Document - Extract Document Part
Dokument - Izdvoji dio dokumenta
info
330
Document - Open in new window
Dokument - Otvori u novom prozoru
info
331
Document - Save
Dokument - Snimi
info
332
Document - Set File Format
Dokument - Postavi format fajlova
info
333
Document contains unsaved data.
Dokument sadrži nesačuvane podatke.
info
334
Document type:
Vrsta dokumenta:
info
335
Don't save|Close document discarding changes.
Nemoj snimati|Zatvori dokument odbacujući promjene.
info
336
Donate...
Doniraj...
info
337
Dots
Tačke
info
338
Dotted grid
Tačkasta rešetka
info
339
Down
Dolje
info
340
Download
Preuzimanje
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons