Bosnian phrases #921-940 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
921
This list contains names of currently available layouts. Use the toolbar buttons above the box to control the layouts. Double-click an layout to configure it.
Ovj popis sadrži nazive trenutno dostupnih slojeva. Koristite dugmad alatne trake iznad kutije za kontrolisanje rasporeda. Duplim klikom na raspored možete ga podesiti.
info
922
This setting controls how to combine the outline with the original shape.
Ova postavka kontroliše način kombinacije linije okvira s originalnim oblikom.
info
923
This software may be used freely for any legal purposes, including commercial applications. Installation package must NOT be redistributed without authors' permission.
Ovaj softver može se koristi slobodno u bilo koje legalne svrhe, uključujući komercijalne aplikacije. Instalacioni paket NE SMIJE se redistribuirati bez dozvole autora.
info
924
This value constrols shadow density. Higher value means darker shadow.
Ova vrijednost određuje gustinu sjenke. Više vrijednosti znače tamniju sjenku.
info
925
This window shows structure of the configuration. Select an item to display its configuration in the right pane. Items marked with small dialog icon have custom configuraton dialogs.
Ovaj prozor prikazuje strukturu konfiguracije. Selektujte stavku za prikaz njene konfiguracije (podešavanja) u desnom oknu. Stavke označene malom dijaloškom ikonicom imaju prilagođene konfiguracijske dijaloge.
info
926
This wizard creates a new image from the current content of your desktop. This window will disappear for a moment while capturing is performed.
Ovaj čarobnjak kreira novu sliku na osnovu sadržaja desktopa. Ovaj prozor će na trenutak nestati dok se izvrši proces hvatanja ekrana. 
info
927
This wizard opens a raster image from the clipboard. Images can be placed on clipboard using the Copy or Copy Image command in graphic editors. Content of any window can be capured by pressing ALT+PrtScn keys while the window is active.
Ovaj čarobnjak otvara raster sliku iz međuspremnika (klipborda). Slike se mogu postavljati u klipbord koristeći komande Kopiraj i Kopiraj sliku u grafičkom editoru. Sadržaj bilo kojeg prozora može se dohvatiti kombinacijom tipki ALT+PrtScn u aktivnom prozoru. 
info
928
Tip: Drag and drop Adobe® Photoshop® filters (.8bf) on this window.
Savjet: Povucite i pustite na ovaj prozor Adobe® Photoshop® filtere (.8bf).
info
929
Tolerance:
Tolerancija:
info
930
Tool has no options.
Alat nema opcija.
info
931
Tool presets
Preset alata
info
932
Tool properties
Svojstva alata
info
933
ToolBar
Alatna traka
info
934
Top
Gore
info
935
Top left
Gore lijevo
info
936
Top right
Gore desno
info
937
Transformation
Transformacija
info
938
Translated string:
Prevedeni izraz:
info
939
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Tabela prijevoda sadrži %i stavki. Pritisnite 'Ažuriraj' da provjerite da li je više stavki dostupno.
info
940
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Tabela prijevoda sadrži %i stavki. Postoji i %i stavki, koje ste vi preveli. Pritisnite na tipku Pošalji kako bi prijevod bio dostupan i ostalim korisnicima.
info
I wish there were...
Select background