Bosnian phrases #941-960 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
941
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Tabela prijevoda nije dostupna; pokušajte je preuzeti ili prevedite samostalno.
info
942
Translator mode
Mod za prevođenje
info
943
Triangle
Trougao
info
944
Turn the image upside down.
Okreni sliku naopako.
info
945
Tutorials
Tutorijali
info
946
Type
Vrsta
info
947
Type of the contained object with menu commands.
Vrsta sadržajnog objekta u komandama menija.
info
948
Type text directly in the raster editor.
Kucajte tekst direktno u raster editoru.
info
949
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Funkcija poništavanja radnji bit će isključena. Izaberite ovu opciju za najbolje performanse i najmanje memorijske zahtjeve.
info
950
Undo the last action.
Poništi zadnju radnju.
info
951
Unnamed
Neimenovano
info
952
Unsharp mask...
Smanji oštrinu maske...
info
953
Unspecified
Nespecificirano
info
954
Up
Gore
info
955
Update
Ažuriraj
info
956
Upload
Pošalji
info
957
Use a height map to displace pixels in the image. Height gradient defines the displacement direction and amount.
Koristite visinsku mapu za premještanje piksela na slici. Visinski gradijent definiše smjer i obim premještanja.
info
958
Use combination of resampling and retargeting to adjust image dimensions (and aspect ratio) while preserving content.
Koristi kombinaciju resampliranja i retargetiranja za prilagođavanje dimenzija slike (i omjera slike) čuvajući pri tom sadržaj.
info
959
Use default database
Koristi zadanu (default) bazu podataka
info
960
Value
Vrijednost
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...