Polish phrases #1-20 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1
%ix%i pixels
%ix%i pikseli
info
2
&About %s...
O programie %s...
info
3
&Active Layout
Aktywny Układ
info
4
&Active layout
info
5
&Adjust
Dostosuj
info
6
&Arbitrary rotation...
Obrót bezwględny...
info
7
&Automatic zoom
&Zoom automatyczny
info
8
&Bevel...
Skos...
info
9
&Blend with background...
Połącz z tłem...
info
10
&Canvas size...
Wymiary kanwy...
info
11
&Colorize...
Koloryzuj...
info
12
&Copy
&Kopiuj
info
13
&Copy %s
&Kopiuj %s
info
14
&Create
Utwórz
info
15
&Delete image
info
16
&Disable undo
&Wyłącz cofanie
info
17
&Document
info
18
&Drop shadow...
Dodaj cień...
info
19
&Edit
&Edycja
info
20
&Essentials...
Podstawowe...
info
What about ICL files?
Select background