Polish phrases #1-20 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1
%g kB
%g kB
info
2
%i bytes
%i bajtów
info
3
%ix%i pixels
%ix%i pikseli
info
4
&About %s...
O programie %s...
info
5
&Active Layout
Aktywny Układ
info
6
&Active layout
info
7
&Adjust
Dostosuj
info
8
&Arbitrary rotation...
Obrót bezwględny...
info
9
&Automatic zoom
&Zoom automatyczny
info
10
&Bevel...
Skos...
info
11
&Blend with background...
Połącz z tłem...
info
12
&Canvas size...
Wymiary kadru...
info
13
&Colorize...
Koloryzuj...
info
14
&Copy
&Kopiuj
info
15
&Copy %s
&Kopiuj %s
info
16
&Create
Stwórz
info
17
&Delete image
&Usuń obraz
info
18
&Disable undo
&Wyłącz cofanie
info
19
&Document
&Dokument
info
20
&Drop shadow...
Dodaj cień...
info
Vista & Win 7 icons
Select background