Polish phrases #1-20 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1
%g kB
%g kB
info
2
%i bytes
%i bajtów
info
3
%ix%i pixels
%ix%i pikseli
info
4
%s eraser
%s gumka
info
5
%s with effects
%s z efektami
info
6
&About %s...
O programie %s...
info
7
&Active Layout
Aktywny Układ
info
8
&Active layout
Aktywny Układ
info
9
&Adjust
Dostosuj
info
10
&Arbitrary rotation...
Obrót bezwględny...
info
11
&Automatic zoom
Powiększenie &automatyczne
info
12
&Bevel...
Skos...
info
13
&Blend with background...
Połącz z tłem...
info
14
&Canvas size...
Wymiary kadru...
info
15
&Colorize...
Koloryzuj...
info
16
&Copy
&Kopiuj
info
17
&Copy %s
&Kopiuj %s
info
18
&Create
Stwórz
info
19
&Delete image
&Usuń obraz
info
20
&Disable undo
&Wyłącz cofanie
info
Select background
What about ICL files?