Polish phrases #21-40 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
21
&Edit
&Edycja
info
22
&Essentials...
Podstawowe...
info
23
&File
&Plik
info
24
&Fill...
&Wypełnij...
info
25
&Gaussian blur...
Rozmycie Gaussa...
info
26
&Glow...
&Poświata...
info
27
&Help
&Pomoc
info
28
&Image
&Obraz
info
29
&Index...
Indeks...
info
30
&Insert
&Wstaw
info
31
&Insert image
&Wstaw obraz
info
32
&Invert selection
&Odwróć zaznaczenie
info
33
&Invert selection (%s)
&Odwróć wybór (%s)
info
34
&Large grid
&Duża siatka
info
35
&Layer
Warstwa
info
36
&Manage filters...
Zarządzaj filtrami...
info
37
&Mask
&Maska
info
38
&Name:
Nazwa:
info
39
&New...
&Nowy...
info
40
&No grid
&Bez siatki
info
I wish there were...
Select background