Turkish phrases #461-480 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
461
Merge layers
Katmanları birleştirme
info
462
Merged
Birleştirilmiş
info
463
Mirror
Ayna
info
464
Mirror the image from left to right.
Resmi soldan sağa yansıtın.
info
465
Miter joins
Gönye eklemleri
info
466
Modified date
Değiştirilme tarihi
info
467
Modified on %s
%s'de değiştirildi
info
468
Modify shapes in picture by pushing, collapsing or expanding specified areas.
Belirtilen alanları iterek, daraltarak veya genişleterek resimdeki şekilleri değiştirin.
info
469
Modify style...
Stili değiştir...
info
470
More &transformations
Daha fazla dönüşüm
info
471
More about authors and license
Yazarlar ve lisans hakkında daha fazla bilgi
info
472
More adjustments
Daha fazla ayarlamalar
info
473
More colors...
Daha fazla renk...
info
474
More effects
Daha fazla efekt
info
475
More filters
Daha fazla filtre
info
476
More information
Daha fazla bilgi
info
477
More options
Daha fazla seçenek
info
478
Move layer down
Katmanı aşağıya taşı
info
479
Move layer up
Katmanı yukarıya taşı
info
480
Move the 3D object bacward or forward.
info
What about ICL files?
Select background