Turkish phrases #561-580 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
561
Save current mask to file as a grayscale image.
Geçerli maskeyi gri tonlamalı bir görüntü olarak dosyaya kaydedin.
info
562
Save document
Belgeyi kaydet
info
563
Save for web...
Web için Kaydet
info
564
Save image
info
565
Save object...
info
566
Save style...
Stili kaydet...
info
567
Save the active document with a new name.
Etkin belgeyi yeni bir adla kaydet.
info
568
Save the active document.
Etkin belgeyi kaydet.
info
569
Save the icon in a format suitable for use.
info
570
Save the image in selected layer into a file.
Seçilen katmandaki görüntüyü bir dosyaya kaydedin.
info
571
Save|Close document saving changes.
Kaydet|Değişiklikleri kaydederek belgeyi kapat.
info
572
Scale
info
573
Scale:
Ölçek:
info
574
Scaling
info
575
Scatter
Dağıt
info
576
Search the help for selected phrase.
Seçilen ifade için yardım arayın.
info
577
Select
Seçin
info
578
Select &all
Tümünü seç
info
579
Select &all (%s)
Tümünü seç (%s)
info
580
Select Location
Konum Seç
info
I wish there were...
What about ICL files?