Turkish phrases #581-600 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
581
Select a region similar to the clicked pixel. Hold down CTRL and/or SHIFT to combine the new selection with the current one.
Tıklanan piksele benzer bir bölge seçin. Yeni seçimi geçerli olanla birleştirmek için CTRL ve/veya SHİFT tuşunu basılı tutun.
info
582
Select all objects that are currently not selected.
Şimdi seçilmeyen tüm nesneleri seçin.
info
583
Select how to handle multiple open documents.
Birden çok açık belgeyi nasıl kullanacağınızı seçin.
info
584
Select operating system and file format for the icon.
info
585
Select the preferred language. English will be used for strings unavailable in the selected language.
Tercih edilen dili seçin. Seçilen dilde kullanılamayan dizeler için İngilizce kullanılacaktır.
info
586
Selection mask ID:
Seçim maskesi kimliği:
info
587
Set the current primary color by clicking an image a pixel. Hold down Shift to set secondary color.
Bir görüntüyü bir piksel tıklatarak geçerli birincil rengi ayarlayın. İkincil renk ayarlamak için Shift tuşunu basılı tutun.
info
588
Shadow only
Sadece gölge
info
589
Shadow position:
Gölge konumu:
info
590
Shadow size:
Gölge boyutu:
info
591
Shape
Şekil
info
592
Shape:
Şekil:
info
593
Shapes placed in a vector layer can be easily transformed and modified.
Bu şekiller kolayca dönüştürülebilmek ve modifiye edilebilmek için bir vektör katmanına taşınmıştır
info
594
Shapeshifter
Şekil yamultucusu
info
595
Sharpen...
Keskinleştirir...
info
596
Show 3D object
info
597
Show active layer only
Yalnızca etkin katmanı göster
info
598
Show all layers
Tüm katmanları göster
info
599
Show appli&cation name
Uygulama adını göster
info
600
Show axial cross
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...