Turkish phrases #581-600 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
581
Scaling
info
582
Scatter
Dağıt
info
583
Search the help for selected phrase.
Seçilen ifade için yardım arayın.
info
584
Select
Seçin
info
585
Select &all
Tümünü seç
info
586
Select &all (%s)
Tümünü seç (%s)
info
587
Select Location
Konum Seç
info
588
Select a region similar to the clicked pixel. Hold down CTRL and/or SHIFT to combine the new selection with the current one.
Tıklanan piksele benzer bir bölge seçin. Yeni seçimi geçerli olanla birleştirmek için CTRL ve/veya SHİFT tuşunu basılı tutun.
info
589
Select all objects that are currently not selected.
Şimdi seçilmeyen tüm nesneleri seçin.
info
590
Select how to handle multiple open documents.
Birden çok açık belgeyi nasıl kullanacağınızı seçin.
info
591
Select operating system and file format for the icon.
info
592
Select the preferred language. English will be used for strings unavailable in the selected language.
Tercih edilen dili seçin. Seçilen dilde kullanılamayan dizeler için İngilizce kullanılacaktır.
info
593
Selection mask ID:
Seçim maskesi kimliği:
info
594
Set the current primary color by clicking an image a pixel. Hold down Shift to set secondary color.
Bir görüntüyü bir piksel tıklatarak geçerli birincil rengi ayarlayın. İkincil renk ayarlamak için Shift tuşunu basılı tutun.
info
595
Shadow only
Sadece gölge
info
596
Shadow position:
Gölge konumu:
info
597
Shadow size:
Gölge boyutu:
info
598
Shape
Şekil
info
599
Shape:
Şekil:
info
600
Shapes placed in a vector layer can be easily transformed and modified.
Bu şekiller kolayca dönüştürülebilmek ve modifiye edilebilmek için bir vektör katmanına taşınmıştır
info
I wish there were...
Select background