Turkish phrases #581-600 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
581
Recall the mask stored by the "Store mask" command.
"Mağaza maskesi" komutu tarafından saklanan maskeyi hatırlayın.
info
582
Recent
En Son
info
583
Rectangle
Dikdörtgen
info
584
Rectangular border...
Dikdörtgensel sınır...
info
585
Red eye remover
Kızıl göz kaldırıcı
info
586
Reduce noise...
Gürültüyü azalt...
info
587
Reduce the selected area by 1 or more pixels.
Seçilen alanı 1 veya daha fazla pikselle azaltın.
info
588
Reflectance
info
589
Reflectance:
info
590
Reflected:
info
591
Reflection
info
592
Refraction indices ratio
info
593
Refresh thumbnail|Remove from list|
Küçük resmi yenile|Listeden kaldır|
info
594
Register...
info
595
Relative size:
Göreceli boyut:
info
596
Remove already translated strings from the list.
Zaten çevrilmiş dizeleri listeden kaldırın.
info
597
Remove folder from favorites
Klasörü favorilerden kaldır
info
598
Remove it from the list of recent files?
Son kullanılan dosyalar listesinden çıkarılsın mı?
info
599
Remove selected layers.
Seçilen katmanları kaldırın.
info
600
Remove style
Stili kaldır
info
Select background
What about ICL files?