Turkish phrases #1-8 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1
Create Cursor from Image
Görüntüden İmleç Oluşturun
info
2
Create animated fire
Animasyonlu ateş oluşturun
info
3
Cursors are always resized to 32x32 pixels when used by Windows.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Cursor_-_Set_Size">More information</a>
İmleçler her zaman Windows tarafından kullanıldığında 32x32 piksel için yeniden boyutlandırılır.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Cursor_-_Set_Size">Daha fazla bilgi</a>
info
4
Detect background color
Arkaplan rengini algılama
info
5
Learn about translating.
Çeviri hakkında bilgi edinin.
info
6
No image in clipboard.
Panoda resim yok.
info
7
Rezizing method controls whether to scale or crop the image.
Yeniden boyutlandırma yöntemi, görüntüyü ölçeklendirmenizi veya kırpmanızı denetler.
info
8
Set Image Size
Görüntü Boyutunu Ayarla
info
What about ICL files?
Select background