Bulgarian phrases #501-520 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
501
Create glass effect by blurring background under semitransparent areas.
Създай ефект на стъкло чрез замъгляване на фона под полупрозрачни зони.
info
502
Create image
Създаване на изображение
info
503
Create mouse cursor
info
504
Create new commands|Duplicate commands|Delete commands|Move up|Move down|Import commands|Export commands|
Създай нови команди|Дублирай команди|Изтрий команди|Премести нагоре|Премести надолу|Внеси команди|Експортирай команди|
info
505
Create new document from a template.
Създай нов документ по шаблон.
info
506
Create new image document using current contents of clipboard.
info
507
Create new layout|Duplicate selected layout|Delete selected layout|Rename selected layout|Configure selected layout|Move selected layout down|Move selected layout up|Import layout|Export layout|
info
508
Create new mouse cursor with specified dimensions and color depth. The created cursor may be animated.
Създаване на нов курсор на мишката с определени размери и дълбочина на цветовете.Създадения курсор може да се анимира.
info
509
Create new preset|Duplicate preset|Delete preset|Move up|Move down|Import preset|Export preset|
info
510
Create new raster image from the current content of Windows desktop.
Създай ново растерно изображение от текущото съдържание на десктопа.
info
511
Create new raster layer and place it on top of the other layers.
Създай нов растерен слой и го постави върху другите слоеве.
info
512
Create new toolbar|Duplicate toolbar|Delete toolbar|Move up|Move down|
info
513
Create new view|Duplicate view|Delete view|Rename view|Move down|Move up|
info
514
Create raster layer
Направи растерен слой
info
515
Create, delete, rename and priorize layouts.
info
516
Credits
Кредити
info
517
Crop
Изрязване
info
518
Crop to selection
info
519
Cross
info
520
Cu&t
Изрежи &t
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?