Hungarian phrases #841-860 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
841
I am not helping. And do not bother me again!
Nem segítek.És ne zaklass engem megint!
info
842
I am still exploring the application. Ask me later.
Még mindig felfedezem az alkalmazást. Kérdezz engem később.
info
843
I want to support this application.
Támogatni akarom ezt az alkalmazást.
info
844
ID of the extracted document part. This ID is document specific. Refer to documentation of the used document to learn about its part IDs.
A kivont dokumentumok rész ID je. Ez az azonosító dokumentum specifikus. Nézze meg a dokumentációt, hogy vannak e, a rész-azonosítók a dokumentumban.
info
845
IMPORTANT: Only authors or copyright holders of a cursor may post it to the library. By posting a cursor to the library, you give the owners of the library the right to publish the cursor on the web with the given or modified name, description, and role.
FONTOS: Csak a szerző vagy a szerzői jogok tulajdonosai helyezhetik el ezt a kurzort a könyvtárba. Ha a kurzort a könyvtárban közzé teszi, a könyvtár tulajdonosának joga van a kurzor közzétételére az interneten, valamint a megnevezés, a leírás, és a szerepkör módosítására.
info
846
Icon
Ikon
info
847
Icon - Composition
Ikon - Összetétel
info
848
Icon - Delete Image
Ikon - Kép törlése
info
849
Icon - Image List
Ikon - Kép lista
info
850
Icon - Insert Custom Image
Ikon - Egyéni kép beszúrása
info
851
Icon - Insert Image
Icon - Kép beszúrása
info
852
Icon - Make Pre-XP formats
Ikon - XP előtti formátum létrehozása
info
853
Icon - Select File Format
Ikon - Fájlformátum kiválasztása
info
854
Icon Library - List
Ikon könyvtár - Lista
info
855
Icon Library - View Mode
Ikon könyvtár - Nézet mód
info
856
Icon assigned to the configuration window.
A konfigurációs ablakhoz rendelt ikon.
info
857
Icon associated with this command.
A parancshoz társított ikon.
info
858
Icon displayed in toolbar or menu.
Az eszköztáron vagy a menüsoron ikon fog megjelenni.
info
859
Icon from &selection
Ikon a kiválasztásból
info
860
Icon from radio
Ikon a rádióból
info
Select background
Vista & Win 7 icons