Hungarian phrases #841-860 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
841
Hue
Színárnyalat
info
842
Hue of the colorized image.
A színezett kép színárnyalata.
info
843
Hue-Saturation and Luminostity-Alpha 2D areas
Színárnyalat-Telítettség és Fényerő-Alfa 2D területek
info
844
I am not helping. And do not bother me again!
Nem segítek.És ne zaklass engem megint!
info
845
I am still exploring the application. Ask me later.
Még mindig felfedezem az alkalmazást. Kérdezz engem később.
info
846
I want to support this application.
Támogatni akarom ezt az alkalmazást.
info
847
ID of the extracted document part. This ID is document specific. Refer to documentation of the used document to learn about its part IDs.
A kivont dokumentumok rész ID je. Ez az azonosító dokumentum specifikus. Nézze meg a dokumentációt, hogy vannak e, a rész-azonosítók a dokumentumban.
info
848
IMPORTANT: Only authors or copyright holders of a cursor may post it to the library. By posting a cursor to the library, you give the owners of the library the right to publish the cursor on the web with the given or modified name, description, and role.
FONTOS: Csak a szerző vagy a szerzői jogok tulajdonosai helyezhetik el ezt a kurzort a könyvtárba. Ha a kurzort a könyvtárban közzé teszi, a könyvtár tulajdonosának joga van a kurzor közzétételére az interneten, valamint a megnevezés, a leírás, és a szerepkör módosítására.
info
849
Icon
Ikon
info
850
Icon - Composition
Ikon - Összetétel
info
851
Icon - Delete Image
Ikon - Kép törlése
info
852
Icon - Image List
Ikon - Kép lista
info
853
Icon - Insert Custom Image
Ikon - Egyéni kép beszúrása
info
854
Icon - Insert Image
Icon - Kép beszúrása
info
855
Icon - Make Pre-XP formats
Ikon - XP előtti formátum létrehozása
info
856
Icon - Select File Format
Ikon - Fájlformátum kiválasztása
info
857
Icon Library - List
Ikon könyvtár - Lista
info
858
Icon Library - View Mode
Ikon könyvtár - Nézet mód
info
859
Icon assigned to the configuration window.
A konfigurációs ablakhoz rendelt ikon.
info
860
Icon associated with this command.
A parancshoz társított ikon.
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons