Polish phrases #341-360 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
341
Canvas height:
Wysokość płótna
info
342
Canvas size
Rozmiar
info
343
Canvas width:
Szerokość płótna
info
344
Capture desktop
Przechwyć pulpit
info
345
Cartesian to polar
Kartezjański na biegunowy
info
346
Category ID of the operations displayed in menu.
info
347
Center
info
348
Center the image in the smallest possible square or rectangle.
Centruj obraz w najmniejszym prostokącie
info
349
Center the image in the smallest possible square or rectangle.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Remove_Empty_Border">More information</a>.
info
350
Change Animation Speed
Zmień prędkość animacji
info
351
Change Canvas Size
Zmień wymiary kanwy
info
352
Change an operation (or a sequence thereof) applied on the selected layer.
Zmień operację (lub ich sekwencję) zastosowaną na wybranej warstwie.
info
353
Change animation speed...
Wybierz szybkość animacji...
info
354
Change color depth of all frames.
info
355
Change color depth...
Zmiana głębi kolorów...
info
356
Change color of individual pixels.
Zmień kolor indywidualnych pikseli.
info
357
Change color of the stop selected in the gradient above.
Zmień kolor stopu wybranego powyżej gradientu.
info
358
Change image size of all frames.
info
359
Change mouse cursor used for "%s".
info
360
Change size...
Wybierz rozmiar...
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons