Polish phrases #841-860 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
841
Hue
Odcień
info
842
Hue of the colorized image.
Odcień koloryzowanego obrazu.
info
843
Hue-Saturation and Luminostity-Alpha 2D areas
Odcień-nasycenie i jaskrawość-alfa obszarów 2D
info
844
I am not helping. And do not bother me again!
Nie pomagam. Nie pytaj mnie więcej!
info
845
I am still exploring the application. Ask me later.
Nadal zapoznaję się z aplikacją. Zapytaj mnie później.
info
846
I want to support this application.
Chcę pomóc przy aplikacji.
info
847
ID of the extracted document part. This ID is document specific. Refer to documentation of the used document to learn about its part IDs.
ID wyodrębnionej części dokumentu. To ID jest zależne od dokumentu. Zajżyj do dokumentacji użytego dokumentu aby dowiedzieć się o jego części  ID.
info
848
IMPORTANT: Only authors or copyright holders of a cursor may post it to the library. By posting a cursor to the library, you give the owners of the library the right to publish the cursor on the web with the given or modified name, description, and role.
info
849
Icon
Ikona
info
850
Icon - Composition
info
851
Icon - Delete Image
Ikona -  Usuń Obraz
info
852
Icon - Image List
info
853
Icon - Insert Custom Image
info
854
Icon - Insert Image
Ikona - Wstaw Obraz
info
855
Icon - Make Pre-XP formats
Ikona - Stwórz formaty Pre-XP
info
856
Icon - Select File Format
Ikona - Wybierz Format Pliku
info
857
Icon Library - List
Bilblioteka Ikon - Lista
info
858
Icon Library - View Mode
Biblioteka Ikon - Tryb Widoku
info
859
Icon assigned to the configuration window.
Ikona przypisana do okna konfiguracji.
info
860
Icon associated with this command.
Ikona skojarzona z tym poleceniem.
info
Vista & Win 7 icons
Select background