Polish phrases #1441-1460 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1441
Select the splitting style.
Wybierz styl rozdzielający.
info
1442
Select the sub-view in the left/lower pane.
info
1443
Select the sub-view in the left/upper pane.
Wybierz widok podrzędny w panelu lewo/góra.
info
1444
Select the sub-view in the right/lower pane.
Wybierz widok podrzędny w panelu prawo/dół.
info
1445
Select the sub-view in the right/upper pane.
info
1446
Select this color.
info
1447
Select whether the cursor is for right-handed or left-handed people of if it would work for both types.
info
1448
Selected language is built into the application and supported by all default components.
Wybrany język jest wbudowany w aplikację i obsługuje wszystkie domyślne składniki.
info
1449
Selected page will be displayed if the application is started without parameters.
Wybrana strona będzie pokazana jeśli program startuje bez parametrów.
info
1450
Selected view
Wybrany widok
info
1451
Selection ID:
ID zaznaczenia:
info
1452
Selection Synchronization ID
ID synchronizacji zaznaczenia
info
1453
Selection mask
Zaznaczenie maska
info
1454
Selection sync ID
Zaznaczenie ID synchro
info
1455
Selection sync ID:
info
1456
Selection synchronization ID
info
1457
Selection:
Zaznaczenie:
info
1458
Set Color Depth
Ustaw Głębie Kolorów
info
1459
Set Custom Image Zoom
info
1460
Set Image Size
Ustaw rozmiar obrazu
info
Vista & Win 7 icons
Select background