Polish phrases #361-380 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
361
Change the resolution of the picture by setting its new dimenstions in pixels or in percents.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">More information</a>.
Zmień rozdzielczość obrazu ustawiając wymiary w pikselach lub procentach.<br><br><a href="wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Więcej informacji</a>.
info
362
Change the resolution of the picture by setting its new dimenstions in pixels or in percents.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Online documentation</a>.
Zmień rozdzielczość obrazu podając nowe wymiary w pikselach lub procentach.<br><br><a fref=http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Dokumentacja online</a>.
info
363
Change the scaling in vertical and horizontal directions.
info
364
Change the speed of the animation by multiplying the frame times by given value.
Zmienia prędkość animacji mnożąc czas wyświetlania klatki przez daną wartość.
info
365
Choose Color
Wybierz kolor
info
366
Choose license...
Wybierz licencję...
info
367
Choose the height of the upper part [0-100%].
Wybierz wysokość górnej części [0-100%].
info
368
Choose the height of the upper part in pixels.
info
369
Choose the width of the left part [0-100%].
Wybierz szerokość lewej części [0-100%].
info
370
Choose the width of the left part in pixels.
Wybierz szerokość w pikselach dla lewj części.
info
371
Choose, if layers should be enabled by default. Select an image format to use when saving raster images.
Wybierz, czy warstwy mają być włączone domyślnie. Wybierz format obrazu do zapisu rastrowego obrazu.
info
372
Choose, what stock colors are visible in the swatch window.
Wybierz, które zmagazynowane kolory są widoczne w oknie próbek.
info
373
Chroma subsampling
info
374
Chroma:
Chroma:
info
375
Circle
Okrąg
info
376
Circular border...
Okrągła ramka...
info
377
Classified Operations
Operacje sklasyfikowane
info
378
Clear all custom color swatches. Recommended before importing.
info
379
Click empty space to add new stop to the gradient. Delete stop by dragging it outside. Select stop by clicking on it.
Kliknij puste miejsce aby dodać nowy stop koloru do gradientu. Usuń stop przeciągając go poza. Wybierz stop klikając go.
info
380
Click here and then on any control that you want to learn more about.
Kliknijtu i dowolną kontrolkę aby poczytać o niej
info
What about ICL files?
I wish there were...