Polish phrases #541-560 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
541
Custom &operation...
Dostosuj &operation...
info
542
Custom (contact author)
info
543
Custom JScript operation
Własny JScript akcji
info
544
Custom Operation
info
545
Custom Panel Height
info
546
Custom Size
info
547
Custom background
Własne tło
info
548
Custom color
Dobierz kolor
info
549
Custom colors
Dostosuj kolory
info
550
Custom convolution filter
Własny filtr splotu
info
551
Custom icons...
Dostosuj ikony...
info
552
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Dostosuj wstępne ustawienia narzędzi, kolorów, styli wypełnienia i trybów rysowania.
info
553
Custom size
Własny rozmiar
info
554
Custom size:
info
555
Custom zoom
Dostosuj zoom
info
556
Custom1
Niestandardowy1
info
557
Customize
Dostosuj
info
558
Customize currently used mouse cursors. Create and modify cursor schemes.
Dostosuj aktualnie używane kursory. Twórz i modyfikuj schematy kursorów
info
559
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Personalizuj główne okno. Inne otwarte okna nie ulegną zmianie.
info
560
Cut the selection and put it on the Clipboard.
Wytnij zaznaczenie i umieść je w schowku.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...