Bosnian phrases #1981-2000 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1981
RGBA sliders and edit boxes
RGBA klizači i polja uređivanja
info
1982
Radial Blur...
info
1983
Radial blur
Radijalno zamagljenje
info
1984
Radial gradient
Radijalni gradijent
info
1985
Radiance...
info
1986
Radius
Poluprečnik
info
1987
Radius and half-height of the cylinder.
info
1988
Radius for smoothing in pixels. Makes the beveled shape round.
Poluprečnik zaglađivanja u pikselima. Čini okruglim objekte s kosinama.
info
1989
Radius of the base and half-height of the cone.
info
1990
Radius of the rounded corners. If set to 0, the corners are sharp.
Poluprečnik zaobljenih ćoškova. Ukoliko je postavljen na 0, onda su ćoškovi oštri.
info
1991
Radius of the shadow in pixels.
Poluprečnik sjenke u pikselima.
info
1992
Radius of the sphere.
Poluprečnik kugle.
info
1993
Range
info
1994
Raster Editor - Color
Raster uređivač - Boja
info
1995
Raster Editor - Color Picker
Raster uređivač - Birač boje
info
1996
Raster Editor - Color Swatch
Raster uređivač - Paleta boja
info
1997
Raster Editor - Configure Gestures
Raster uređivač - Podešavanje gesti
info
1998
Raster Editor - Custom Presets
Raster uređivač - Prilagođeni preseti
info
1999
Raster Editor - Draw Mode
Raster uređivač - Način crtanja
info
2000
Raster Editor - Edit Tool Properties
Raster uređivač - Svojstva alata za uređivanje
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...