Danish phrases #901-920 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
901
Identifier of the active draw tool.
Identitet på aktive tegneværktøj.
info
902
Identifier of the active fill style.
Identitet på aktiv udfyldning.
info
903
Identifier of the fill style.
Udfyldningens identitet
info
904
Identifier of the image mask.
Identitet på billedmasken.
info
905
Identifier of the state that holds the current selection mask.
info
906
Identifier of the tabs controlled.
Identitet på kontrollerede faner
info
907
Identifier of the view state holding the image mask.
Identitet på billedmaskens visningsstatus.
info
908
Identifier of the view used for operation result preview.
Identitet for visningen brugt til handlingens resultatvisning.
info
909
If checked, pixels are copied using constant offset. If unchecked, pixels are always copied from selected point.
Med flueben kopieres pixel med konstant forskydning.Uden flueben kopieres de fra valgte punkt
info
910
If checked, the parameter will be influenced by pen pressure if tablet is available.
Med flueben påvirkes parameteren af pennens tryk ved brug på tablet.
info
911
If enabled and if possible, the image will be resized to fit the rotated rectangle.
Hvis aktiveret, og muligt, tilpasses billedstørrelse det roterede rektangel.
info
912
If enabled and selection does not exist, the commands will apply to the entire image.
Hvis aktiveret, og der ikke findes en markering, anvendes kommandoen på hele billedet.
info
913
If enabled, a internal view will not be closed when another document part is selected. This will preserve the state of the view when the document part is re-opened.
Hvis aktiveret vil der bevares en intern visning når et andet dokument vælges. Det bevarer visningsstatus når dokumentdelen genåbnes.
info
914
If enabled, all changes to configuration will be saved and restored when this operation is run again.
Hvis aktiveret bliver alle ændringer i tilpasningen gemt, og gendannet når handlingen køres igen.
info
915
If enabled, all changes to the GUI layout (including last used filter values, panel sizes, splitter positions, active tabs, etc.) will be automatically saved when window or document is closed.
Hvis aktiveret, vil alle ændringer i brugerfladen (filterværdier, panelstørrelser, skyderpositioner, aktive faner osv.) blive gemt når vinduet lukkes.
info
916
If enabled, application will ask to save modified document when window with that document is closing.
Hvis aktiveret, vil programmet spørge om du vil gemme ændringer, når vinduet lukkes.
info
917
If enabled, images will be copied from currently selected frame.
Hvis aktiveret kopieres billeder fra aktuelt valgte ramme.
info
918
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Hvis aktiveret vil menukommandoer relateret til layoutindstillinger og skift være synlige i hovedmenuen.
info
919
If enabled, tabs are not displayed and pages must be switched using alternative methods.
Hvis aktiveret vises faner ikke og sideskift foregår på alternativ vis.
info
920
If enabled, the 'Manage Filters command will not be displayed in menu. Plug-ins may always be modified using layout configuration dialog.
Hvis aktiveret vises Administrer filtre ikke i menuen. Plugins skal altid ændres gennem tilpas layout dialogen.
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons