Turkish phrases #1461-1480 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1461
Reduce the selected area by 1 pixel.
Seçilen alanı 1 piksel azaltın.
info
1462
Refresh
Yenile
info
1463
Refresh thumbnail|Remove from list|
Küçük resmi yenile|Listeden kaldır|
info
1464
Register...
info
1465
Relative
İlişkili
info
1466
Relative Adjustable
info
1467
Relative Fixed
info
1468
Relative horizontal position of the watermark.
Filigranın göreceli yatay konumu.
info
1469
Relative intensity of the glow effect.
Parlama etkisinin göreceli yoğunluğu.
info
1470
Relative reference point
Göreceli referans noktası
info
1471
Relative size
info
1472
Relative size:
Göreceli boyut:
info
1473
Relative vertical position of the watermark.
Filigranın göreli dikey konumu.
info
1474
Remember configuration
Yapılandırmayı hatırla
info
1475
Remove EXIF data
info
1476
Remove Empty Border
Boş Kenarlığı Kaldır
info
1477
Remove already translated strings from the list.
Zaten çevrilmiş dizeleri listeden kaldırın.
info
1478
Remove artifacts (center brighter than edges) caused by low-quality lens.
Düşük kaliteli merceğin neden olduğu eserleri (kenarlardan daha parlak olan merkez) çıkarın.
info
1479
Remove artifacts (center brighter than edges) caused by low-quality lens.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Vignetting">More information</a>.
Düşük kaliteli lensin neden olduğu eserleri (kenarlardan daha parlak olan) kaldırın.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Vignetting">Daha fazla bilgi</a>.
info
1480
Remove details
Detayları sil
info
I wish there were...
Select background