Turkish phrases #1481-1500 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1481
Remove folder from favorites
Klasörü favorilerden kaldır
info
1482
Remove hue...
Renk atımını çıkart
info
1483
Remove selected layers.
Seçilen katmanları kaldırın.
info
1484
Remove selection
Seçimi sil
info
1485
Remove style
Stili kaldır
info
1486
Remove the EXIF data block from the current image.
info
1487
Remove the effects assigned to this layer.
Bu katmana atanan efektleri kaldırın.
info
1488
Remove the vertex associate with the clicked handle from the control polygon.
info
1489
Remove this step
Bu adımı kaldır
info
1490
Rename file
Dosyayı yeniden isimlendir
info
1491
Render fractal...
Fraktal oluştur...
info
1492
Replace
Değiştir
info
1493
Replace affected pixels by foreground color or image.
Etkilenmiş pikselleri ön plan rengi ya da görüntüyle değiştirin.
info
1494
Replace each pixel with a semitransparent square of given size.
Her pikseli, verilen boyutta yarı saydam bir kare ile değiştirin.
info
1495
Replace hue of every pixel with given value.
Her pikselin renk tonunu verilen değerle değiştir.
info
1496
Replace hue of every pixel with given value.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Colorize">More information</a>.
Belirtilen değerle her pikselin tonunu değiştirin.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Colorize">Daha fazla bilgi</a>.
info
1497
Replace outline
Dış çizgiyi değiştir
info
1498
Replace the entire image (or layer) with the current floating selection.
Tüm görüntüyü (veya katmanı) geçerli kayan seçimle değiştirin.
info
1499
Resample
Yeniden örnekle
info
1500
Resample Image
Görüntüyü Yeniden Örnekle
info
I wish there were...
What about ICL files?