Turkish phrases #1841-1860 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1841
Toolbar name
info
1842
Top
Üst
info
1843
Top left
Sol üst
info
1844
Top right
Sağ üst
info
1845
Transform the image from cartesian coordinates (x, y) to polar coordinates (r, φ).
Görüntüyü kartezyen koordinatlardan (x, y) polar koordinatlara (r, φ) dönüştürün.
info
1846
Transform the image from polar coordinates (r, φ) to cartesian coordinates (x, y).
Görüntüyü kutupsal koordinatlardan (r, φ) kartezyen koordinatlara (x, y) dönüştürün.
info
1847
Transformation
Dönüşüm
info
1848
Transformation:
info
1849
Translated string:
Çeviri dizesi:
info
1850
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Çeviri tablosu %i öğe içeriyor. Daha fazla kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmek için Güncelleme'ye basın.
info
1851
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Çeviri tablosu %i öğe içeriyor. Ayrıca, sizin tarafınızdan çevrilen %i öğe var. Başkaları için kullanılabilir hale getirmek için Yükle'ye basın.
info
1852
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Çeviri tablosu mevcut değildir; indirmeyi deneyin veya kendiniz tercüme ederek yardımcı olun.
info
1853
Translation tables for this language are not available.
Bu dil için çeviri tabloları mevcut değildir.
info
1854
Translator mode
Çevirmen modu
info
1855
Transparency
Şeffaflık
info
1856
Turbulence:
Türbülans:
info
1857
Turn the image upside down.
Görüntüyü ters çevirin.
info
1858
Tutorials
Öğreticiler
info
1859
Type
Tür
info
1860
Type any text in this box and then click in the raster image editor to render the text using the specified font.
Bu kutuda herhangi bir metin yazın ve ardından belirtilen yazı türünü kullanarak metni işlemek için raster görüntü düzenleyicisine tıklayın.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...