Turkish phrases #1641-1660 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1641
Shortcut:
Kısayol:
info
1642
Show Tab Name
info
1643
Show active layer only
Yalnızca etkin katmanı göster
info
1644
Show all layers
Tüm katmanları göster
info
1645
Show appli&cation name
Uygulama adını göster
info
1646
Show document &name
Belge adını göster
info
1647
Show document &type
Belge türünü göster
info
1648
Show invalid pixels
Geçersiz pikselleri göster
info
1649
Show la&yout name
Düzen adını göster
info
1650
Show lines
info
1651
Show m&enu commands for layout control (for advanced users)
Düzen kontrolü için olan menü komutlarını göster (gelişmiş kullanıcılar için)
info
1652
Show or hide the "%s" panel.
"%s" panelini gizle veya göster
info
1653
Show or hide the status bar.
Durum çubuğunu göster veya gizle.
info
1654
Show or hide this toolbar.
Bu araç çubuğunu göster veya gizle
info
1655
Show selection
info
1656
Show the final image in the raster editor.
Raster editöründe son görüntüyü göster.
info
1657
Show thumbnails
info
1658
Shrink or stretch image by changing the number of pixels.
Piksel sayısını değiştirerek görüntüyü küçültün veya gerdirin.
info
1659
Shrink or stretch image.
Görüntüyü küçültün veya gerdirin.
info
1660
Shrink selection
Seçimi küçült
info
I wish there were...
What about ICL files?