Turkish phrases #641-660 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
641
Disable
info
642
Disabled
Devre dışı
info
643
Displace...
Yerinden çıkarmak...
info
644
Display configuration dialog
info
645
Display configuraton window before the filter is executed.
info
646
Display conte&xt help for window controls as tooltips
Pencere denetimleri için içerik yardımını araç ipuçları olarak görüntüleme
info
647
Display context help (this message) as tooltips for all controls.
Bağlam yardımını (bu mesaj) tüm kontroller için araç ipuçları olarak görüntüleyin.
info
648
Display files with the given tag.
info
649
Display hints relevant to application current state.
Uygulama mevcut durumuyla ilgili ipuçlarını görüntüler.
info
650
Display lines in tree to indicate relations between items.
info
651
Display mode
info
652
Display mode:
info
653
Display program information, version number and copyright.
Program bilgilerini, sürüm numarasını ve telif hakkını görüntüleyin.
info
654
Displayed drawing tools:
Görüntülenen çizim araçları:
info
655
Displays the basic information about the application and its usage.
Uygulama ve kullanımı ile ilgili temel bilgileri görüntüler.
info
656
Displays the current zoom factor. Click to quickly switch to predefined values or to your own zoom factor.
Geçerli yakınlaştırma faktörünü görüntüler. Önceden tanımlanmış değerlere veya kendi yakınlaştırma faktörüne hızlıca geçmek için tıklayın.
info
657
Displays the help index page.
Yardım dizini sayfasını görüntüler.
info
658
Dissolve...
info
659
Dithering
info
660
Divisor
info
Select background
Vista & Win 7 icons