Turkish phrases #481-500 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
481
Configure application settings.
Uygulama ayarlarını yapılandır.
info
482
Configure current layout
info
483
Configure current window layout, menu, and toolbar.
info
484
Configure layout - %s
info
485
Configure new canvas size and position of the original image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Canvas_Size">Online documentation</a>.
info
486
Configure selected printer
info
487
Configure toolbar
Araç çubuğunu yapılandırma
info
488
Confirm Delete
info
489
Conical gradient
Konik gradyan
info
490
Conte&xt help
İçerik yardımı
info
491
Context Menu Commands
info
492
Context menu commands
info
493
Context menu:
info
494
Continually increase transparency in given direction.
Verilen yönde şeffaflığı sürekli olarak arttırın.
info
495
Continuous boost
Sürekli destek
info
496
Contrast
Kontrast
info
497
Contrast controls the difference between darker and lighter areas of the image.
Kontrast, görüntünün daha koyu ve daha açık alanları arasındaki farkı kontrol eder.
info
498
Contrast...
Kontrast...
info
499
Controlled sync ID
info
500
Controlled viewport:
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...