Turkish phrases #721-740 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
721
Emboss
Kabartma yapmak
info
722
Empathize objects' edges.
Nesnelerin kenarlarını düzenleme.
info
723
Emphasize active layer
Aktif katmanı vurgulayın
info
724
Emphasize edges in an image.
Görüntüdeki kenarları vurgular.
info
725
Emphasize edges in an image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Unsharp_Mask">More information</a>.
Bir görüntüdeki kenarları vurgulayın.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Unsharp_Mask">Daha fazla bilgi</a>.
info
726
Emphasize the border between transparent and filled regions by a contour.
Şeffaf ve dolu bölgeler arasındaki sınırı bir konturla vurgulayın.
info
727
Emphasize the border between transparent and filled regions by a contour.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/outline-effect">More information</a>.
Şeffaf ve dolu bölgeler arasındaki sınırı bir konturla vurgulayın.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/outline-effect">Daha fazla bilgi</a>.
info
728
Enable
Etkinleştirmek
info
729
Enable interlacing.
Taramayı etkinleştir.
info
730
Enable to use simple gradient (primary -> secondary color); disable to define custom gradient.
Basit gradyanı (birincil -> ikincil renk) kullanabilmek için etkinleştirin; özel gradyanı tanımlamak için devre dışı bırakın.
info
731
Enable user interface
info
732
Enabled
Etkin
info
733
End color:
Son renk:
info
734
Enrich the drawn shape by drawing darker and brigher stripes.
Çizilmiş şekli daha koyu ve daha parlak çizgiler çizerek zenginleştirin.
info
735
Enter a number to set single color channel of the current color. Press Enter to go to next channel.
Geçerli rengin tek renk kanalını ayarlamak için bir numara girin. Sonraki kanala gitmek için Enter tuşuna basın.
info
736
Enter color in hexadecimal web format as RRGGBB or include alpha channel using AARRGGBB format.
RRGGBB olarak onaltılık web biçiminde renk girin veya AARRGGBB biçimini kullanarak alfa kanalı ekleyin.
info
737
Enter either a color state ID or a color code in hexadecimal AARRGGBB format prefixed by #.
info
738
Enter or change license
info
739
Enter or purchase license
info
740
Enter received serial number or order a new license.
info
Select background
I wish there were...