Turkish phrases #1601-1620 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1601
Selected view
info
1602
Selection mask
info
1603
Selection mask ID
info
1604
Selection mask ID:
Seçim maskesi kimliği:
info
1605
Selection sync ID
info
1606
Selection sync ID:
Seçim eşitleme kimliği:
info
1607
Selection synchronization ID
info
1608
Selection:
info
1609
Separate the text from background by adding a shadow under the text.
Metnin altına gölge ekleyerek metni arka plandan ayırın.
info
1610
Set Custom Image Zoom
Özel Görüntü Yakınlaştırmayı Ayarla
info
1611
Set background
Arkaplanı ayarla
info
1612
Set levels for black, white, and middle gray colors.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Levels">Online documentation</a>
Siyah, beyaz ve orta gri renkler için düzeyleri ayarlayın.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Levels">Çevrimiçi belgeler</a>
info
1613
Set new canvas size and position of the original image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Canvas_Size">More information</a>.
Yeni tuval boyutunu ve orijinal görüntünün konumunu ayarlayın.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Canvas_Size">Daha fazla bilgi</a>.
info
1614
Set size to:
Boyutu şu şekilde ayarla:
info
1615
Set the current primary color by clicking an image a pixel. Hold down Shift to set secondary color.
Bir görüntüyü bir piksel tıklatarak geçerli birincil rengi ayarlayın. İkincil renk ayarlamak için Shift tuşunu basılı tutun.
info
1616
Set the state of all selected boolean items to false.
info
1617
Set the state of all selected boolean items to true.
info
1618
Set the zoom factor of the selection to 100%.
Seçimin yakınlaştırma faktörünü %100 olarak ayarlayın.
info
1619
Shadow
Gölge
info
1620
Shadow density
info
I wish there were...
Select background