Turkish phrases #961-980 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
961
Import color swatches from a file.
Renk örneklerini bir dosyadan içe aktarın.
info
962
Import file
Dosyayı içe aktar
info
963
Import layer...
Katmanı içe aktar...
info
964
Import mask...
Maskeyi içe aktar...
info
965
In multi-point mode, the flood filing has multiple starting points. Final pixel difference is the minumum difference from each start point.
info
966
Increase image magnification by one step.
Görüntü büyütmeyi bir adımda artırın.
info
967
Increase opacity
Opaklığı arttırın
info
968
Increase opacity (alpha) using brush tool.
Fırça aracını kullanarak opaklığı (alfa) artırın.
info
969
Increase or decrease canvas size, define position of the original image.
Tuval boyutunu arttırın veya azaltın, orijinal görüntünün konumunu tanımlayın.
info
970
Increase or decrease canvas size. Define position of the original image.
Tuval boyutunu artırın veya azaltın. Orijinal görüntünün konumunu tanımlayın.
info
971
Increase or decrease importance of selected pixels effectively protecting them or marking them for priority deletion.
Seçilen piksellerin etkin bir şekilde korunmalarını veya öncelikli silme için işaretlemelerin önemini arttırın veya azaltın.
info
972
Increase outline width
Anahat genişliğini artırın
info
973
Increase pixels' transparency.
Piksellerin şeffaflığını arttırın.
info
974
Increase width of shape outline by 1 pixel or by 5 pixels if CTRL key is down.
info
975
Indicates the currently used value for outline width.
Anahat genişliği için şu anda kullanılan değeri gösterir.
info
976
Initialize mask from the alpha channel of the image.
Maskeyi görüntünün alfa kanalından başlatın.
info
977
Inner shadow
İç gölge
info
978
Insert Clipboard contents.
Pano içeriğini ekleyin.
info
979
Insert a copy of the selected layer right after it.
Seçilen katmanın bir kopyasını hemen sonra yerleştirin.
info
980
Insert as new layer
info
Select background
What about ICL files?