Bosnian phrases #1681-1700 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1681
Smoothing
Zaglađivanje
info
1682
Soft shadow
Blaga sjenka
info
1683
Soften
Omekšavanje
info
1684
Solid fill
Jednobojno ispunjavanje
info
1685
Some expressions were not uploaded. Please log-in on the Online page or request language moderator priviledges to be able to modify already translated expressions.
Neki izrazi nisu uploadovani. Molimo prijavite se na Online stranicu ili zatražite privilegije jezičkog moderatora da bi mogli mijenjati već prevedene izraze.
info
1686
Sort by
Sortiraj prema
info
1687
Source files
Izvorni fajlovi
info
1688
Specifies location of the tabs.
Specificira lokaciju tabova.
info
1689
Specifies whether an image or a text template will be used for watermarking.
Određuje da li će slika ili šablonski tekst biti korišteni kao vodeni žigovi.
info
1690
Specify &height
Navedi &visinu
info
1691
Specify &size
Navedi vel&ičinu
info
1692
Specify &width
Navedi &širinu
info
1693
Specify actions to execute when a mouse gesture is detected in the raster image editor window.
Specificiraj akcije za izvršavanje kada se otkrije gestura miša u prozoru editora raster slika.
info
1694
Specify height
Specificiraj visinu
info
1695
Specify image height; width will be adjusted to keep aspect ratio.
Specificiraj visinu slike; širina će biti podešena da bi se zadržao omjer slike.
info
1696
Specify image width; height will be adjusted to keep aspect ratio.
Specificiraj širinu slike; visina će biti podešena da bi se zadržao omjer slike.
info
1697
Specify width
Specificiraj širinu
info
1698
Spider
Pauk
info
1699
Split direction:
Podijeljen smjer:
info
1700
Split image to tiles of defined size and set color of each tile to the average color of its original pixels.
Podijeli sliku na pločice definisane veličine i postavite boju svake pločice na prosječnu boju piksela originalne slike.
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons