Bosnian phrases #1861-1880 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1861
Type of mapping the values from the given range to the slider in configuration dialog.
Vrsta mapiranja vrijednosti datog raspona na klizaču (slajderu) u konfiguracijskom dijalogu.
info
1862
Type of operation executed in this step of the sequence.
Vrsta operacije izvršene u ovom koraku sekvence.
info
1863
Type of operation to execute when a gesture is recognized. Some operations have additional settings displayed below.
Vrsta operacije koja će se izvršiti kada se prepozna pokret mišem. Neke operacije imaju dodatne postavke prikazane ispod.
info
1864
Type of pattern painted when the brush is moving over the canvas.
Vrsta šablona crtanog kada se četkica pomjera preko platna.
info
1865
Type of the actual operation.
Vrsta aktualne operacije.
info
1866
Type of the contained object with menu commands.
Vrsta sadržajnog objekta u komandama menija.
info
1867
Type of transformation executed in this step. (Note: transformation should not be the last step in the sequence, because the result will be lost.)
Vrsta transformacije izvršene u ovom koraku. (Info: transformacija ne bi trebala da bude zadnji korak sekvence, jer će se rezultati izgubiti.)
info
1868
Type text directly in the raster editor.
Kucajte tekst direktno u raster editoru.
info
1869
Typical background color for the image. Images will look best if used on similar backgrounds.
Tipična pozadinska boja slike. Slika će najbolje izgledati ukoliko se koriste slične pozadine.
info
1870
Undo all operations upto this one.
Poništi sve operacije do ove.
info
1871
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Funkcija poništavanja radnji bit će isključena. Izaberite ovu opciju za najbolje performanse i najmanje memorijske zahtjeve.
info
1872
Undo mode
Način poništavanja
info
1873
Undo the last action.
Poništi zadnju radnju.
info
1874
Unknown data
Nepoznati podaci
info
1875
Unnamed
Neimenovano
info
1876
Unsharp Mask
Smanji oštrinu maske
info
1877
Unsharp mask
Smanji oštrinu maske
info
1878
Unsharp mask...
Smanji oštrinu maske...
info
1879
Unspecified
Nespecificirano
info
1880
Up
Gore
info
Select background
Vista & Win 7 icons