Danish phrases #1801-1820 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1801
Select Brush Pattern
Vælg penselmønster
info
1802
Select Location
Vælg placering
info
1803
Select a mouse gesture here and then use the controls on the right side of the dialog to configure an operation that will be executed when this gesture is drawn in raster editor using right mouse button.
Vælg en musegestus her, og brug kontrollerne i højre side til at tilpasse en handling, der udføre når denne gestus bruges med højre musetast i raster editor.
info
1804
Select a rectangle by dragging with mouse. Hold down SHIFT and/or CTRL to add, remove or negate current selection.
Markér en firkant ved at trække med musen. Hold SKIFT og/eller CTRL nede for at føje til, fjerne eller invertere markeringen.
info
1805
Select a region similar to the clicked pixel. Hold down CTRL and/or SHIFT to combine the new selection with the current one.
Vælg et område magen til den klikkede pixel. Hold CTRL og/eller SKIFT ned for at kombinere den nye markering med den aktuelle.
info
1806
Select a view to use.
Vælg en visning.
info
1807
Select all objects that are currently not selected.
Vælg alle emner som ikke er valgt.
info
1808
Select an effect to add:
Vælg effekt:
info
1809
Select an effect to apply on the retouched pixels.
Vælg effekt til retoucherede pixel.
info
1810
Select color component used by the color areas to the left.
Vælg farvekomponent til farvede områder i venstre side.
info
1811
Select color from a palette of default colors or from a screen pixel.
Vælg farve fra en palet med standardfarver eller fra en skærmpixel.
info
1812
Select cursor size. All Windows versions support 32x32 pixel cursors. Windows 7 in high resolution mode can also use 48x48 pixel cursors.
Vælg markørstørrelse. Alle Windows understøtter 32x32 pixel markører. Windows 7 med høj opløsning støtter også 48x48 pixel markører.
info
1813
Select how to handle multiple open documents.
Vælger hvordan flere åbne dokumenter skal håndteres.
info
1814
Select how to merge the current layer with the underlying layers.
Vælg hvordan aktuelt lag flettes med underliggende lag.
info
1815
Select how to visualize the colors.
Vælg hvordan farver visualiseres.
info
1816
Select printer and print image.
Vælg printer og udskriv billede.
info
1817
Select the preferred language. English will be used for strings unavailable in the selected language.
Vælg foretrukket sprog. Engelsk bruges til uoversatte strenge.
info
1818
Select the splitting style.
Vælg opdelingsstil.
info
1819
Select the sub-view in the left/lower pane.
Vælg delvisning i nederste venstre rude.
info
1820
Select the sub-view in the left/upper pane.
Vælg delvisning i øverste venstre rude.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...