Danish phrases #221-240 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
221
After &last frame
Efter sidste ramme
info
222
After current
Efter aktuel
info
223
After last
Efter sidste
info
224
After setting the parameters, click OK to activate the operation.\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Online documentation</a>
Sæt parametrene og klik OK for at udføre handlingen.\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Online hjælp</a>
info
225
Algorithm type
Algoritme
info
226
Alignment:
Justering:
info
227
All available parts
Alle tilgængelige dele
info
228
All files
Alle filer
info
229
All operations can be undone. If there is not enough memory for backup of an operation, it may become impossible to further edit a document.
Alle operationer kan ophæves. Hvis der ikke er hukommelse nok til at lave backup af en opgave, kan det være umuligt at fortsætte redigering af et dokument.
info
230
All supported files
Alle understøttede filer
info
231
All tags:
Alle tags:
info
232
Allows you to quickly change the convolution matrix to one of the commonly used filters.
Tillader hurtigt skift mellem sammenkædningsmatriksen og mere almindelige filtre.
info
233
Allows you to specify your own image zoom value.
Tillader angivelse af dit eget zoomnivaeu.
info
234
Alpha
Alfa
info
235
Alpha Threshold
info
236
Alpha channel
Alfakanal
info
237
Alpha channel:
Alfakanal:
info
238
Alpha from brightness with: %s
Alfa fra lysstyrke med: %s
info
239
Alpha threshold
Alfagrænse
info
240
Alpha threshold:
Alphagrænse:
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...